Co je to Zettabyte?

Čo je Zettabyte a na čo sa používa? Zetabajt je 1021alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytov. Jeden zetabajt…

Co je to Zebibyte?

Čo je Zebibyte a na čo sa používa? Zebibyte je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 70. mocninu alebo 1 180…

Co je to Yottabyte?

Čo je Yottabyte a na čo sa používa? Jotabajt je 1024alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 bytov.…

Co je to Yobibyte?

Čo je Yobibyte a na čo sa používa? Yobibyte je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 80. mocninu alebo 1 208…

Co je to UTF (Unicode Transformation Format)?

Čo je UTF (Unicode Transformation Format) a na čo sa používa? Stanovuje pre “ Unicode Transformačný formát.“ UTF označuje niekoľko typov kódovania znakov…

Co je to Unicode?

Čo je Unicode a na čo sa používa? Unicode je univerzálny štandard kódovania znakov. Definuje spôsob, akým sú jednotlivé znaky reprezentované v textových…

Co je to Teraflops?

Čo je Teraflops a na čo sa používa? Teraflops je merná jednotka, ktorá sa používa na meranie výpočtového výkonu jednotky s pohyblivým bodom…

Co je to Terabyte?

Čo je Terabyte a na čo sa používa? Terabajt je 1012alebo 1 000 000 000 000 bytov. Jeden terabajt (skratka „TB“) sa rovná…

Co je to Tebibyte?

Čo je Tebibyte a na čo sa používa? Tebabajt je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 40. mocninu alebo 1 099…

Co je to String?

Čo je String a na čo sa používa? Reťazec je dátový typ používaný v programovaní, ako napríklad celé číslo a jednotka s pohyblivou…

Co je to Root Directory?

Čo je Root Directory a na čo sa používa? Koreňový adresár alebo koreňový priečinok je adresár najvyššej úrovne adresár súborového systému . Adresárovú…

Co je to Petaflops?

Čo je Petaflops a na čo sa používa? Petaflops je merná jednotka používaná na meranie výkonu jednotky s pohyblivou rádovou čiarkou alebo FPU…

Co je to Petabyte?

Čo je Petabyte a na čo sa používa? Petabajt je 1015alebo 1 000 000 000 000 000 bytov. Jeden petabajt (skrátene „PB“) sa…

Co je to Pebibyte?

Čo je Pebibyte a na čo sa používa? Pebajt je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 50. mocninu, teda 1 125…

Co je to PDU (Protocol Data Unit)?

Čo je PDU (Protocol Data Unit) a na čo sa používa? Skratka pre „protokolovú dátovú jednotku“. PDU je špecifický blok informácií prenášaný cez…

Co je to Nybble?

Čo je Nybble a na čo sa používa? Nybble, niekedy písaný ako „nibble“, je súbor štyroch bitov. Keďže v jednom byte je osem…

Co je to MTU (Maximum Transmission Unit)?

Čo je MTU (Maximum Transmission Unit) a na čo sa používa? Skratka pre „maximálnu prenosovú jednotku“. MTU je sieťový termín, ktorý definuje najväčšiu…

Co je to Megabyte?

Čo je Megabyte a na čo sa používa? Megabajt je 106alebo 1 000 000 bytov. Jeden megabajt (skratka „MB“) sa rovná 1 000…

Co je to Megabit?

Čo je Megabit a na čo sa používa? Megabit je 106alebo 1 000 000 bitov. Jeden megabit (skrátene „Mb“) sa rovná 1 000…

Co je to Mebibyte?

Čo je Mebibyte a na čo sa používa? Megabajt je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 20. mocninu alebo 1 048…