Co je to XMP (Extensible Metadata Platform)?

Čo je XMP (Extensible Metadata Platform) a na čo sa používa? Skratka pre „Extensible Metadata Platform“. XMP je univerzálny metadátový formát vyvinutý spoločnosťou…

Co je to Vector Graphic?

Čo je Vector Graphic a na čo sa používa? Na rozdiel od obrázkov JPEG, GIF a BMP sa vektorová grafika neskladá z mriežky…

Co je to TIFF (Tagged Image File Format)?

Čo je TIFF (Tagged Image File Format) a na čo sa používa? Skratka pre „Tagged Image File Format“. Je to formát grafických súborov…

Co je to Swap File?

Čo je Swap File a na čo sa používa? Súbor swap je súbor, ktorý obsahuje údaje získané zo systémovej pamäte alebo RAM. Prenesením…

Co je to Raster Graphic?

Čo je Raster Graphic a na čo sa používa? Väčšina obrázkov, ktoré vidíte na obrazovke počítača, je rastrová grafika. Obrázky nájdené na webe…

Co je to PostScript?

Čo je PostScript a na čo sa používa? PostScript je jazyk na opis stránok (PDL), ktorý opisuje textový a grafický obsah stránky. Možno…

Co je to PNG (Portable Network Graphic)?

Čo je PNG (Portable Network Graphic) a na čo sa používa? PNG, čo sa môže vyslovovať ako „ping“ alebo „P-N-G“, je komprimovaný rasterový…

Co je to PDF (Portable Document Format)?

Čo je PDF (Portable Document Format) a na čo sa používa? Skratka pre „Portable Document Format“. PDF je formát súboru určený na konzistentnú…

Co je to Page Layout?

Čo je Page Layout a na čo sa používa? Rozloženie stránky sa vzťahuje na usporiadanie textu, obrázkov a iných objektov na stránke. Tento…

Co je to Open Format?

Čo je Open Format a na čo sa používa? Otvorený formát je formát súboru s otvorene publikovanou špecifikáciou, ktorú môže používať ktokoľvek. Je…

Co je to MPEG (Moving Picture Experts Group)?

Čo je MPEG (Moving Picture Experts Group) a na čo sa používa? Značí sa tým „Moving Picture Experts Group“. MPEG je organizácia, ktorá…

Co je to MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)?

Čo je MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) a na čo sa používa? Značí sa pre „MPEG Audio Layer-3“. MP3 je komprimovaný zvukový formát súborov…

Co je to JSON (JavaScript Object Notation)?

Čo je JSON (JavaScript Object Notation) a na čo sa používa? Skratka znamená „JavaScript Object Notation“ a vyslovuje sa ako meno „Jason“. JSON…

Co je to JPEG (Joint Photographic Experts Group)?

Čo je JPEG (Joint Photographic Experts Group) a na čo sa používa? Definícia JPEG (Joint Photographic Experts Group) na tejto stránke je pôvodná…

Co je to EXIF (Exchangeable Image File Format)?

Čo je EXIF (Exchangeable Image File Format) a na čo sa používa? Skratka pre „výmenný formát obrazových súborov“. EXIF je štandardný prostriedok na…

Co je to Document Grinding?

Čo je Document Grinding a na čo sa používa? Brúsenie dokumentov je proces analýzy dokumentov s cieľom získať zmysluplné údaje. Tento pojem sa…

Co je to DLL (Dynamic Link Library)?

Čo je DLL (Dynamic Link Library) a na čo sa používa? Značí sa pre „Dynamic Link Library“. Súbor DLL (.dll) obsahuje knižnicu funkcií…

Co je to CSV (Comma-Separated Values)?

Čo je CSV (Comma-Separated Values) a na čo sa používa? Skratka pre „hodnoty oddelené čiarkami“. CSV je štandardný spôsob ukladania štruktúrovaných údajov vo…

Co je to CDFS (Compact Disc File System)?

Čo je CDFS (Compact Disc File System) a na čo sa používa? Skratka pre „Compact Disc File System“. CDFS je systém súborov používaný…

Co je to BMP (Bitmap)?

Čo je BMP (Bitmap) a na čo sa používa? Skratka pre „Bitmap“. Môže sa vyslovovať ako „bump“, „B-M-P“ alebo jednoducho „bitmapový obrázok“. Formát…