Co je to YouTube?

Čo je YouTube a na čo sa používa? YouTube je služba na zdieľanie videí, ktorá umožňuje používateľom sledovať videá zverejnené inými používateľmi a…

Co je to Yahoo!?

Čo je Yahoo! a na čo sa používa? Yahoo! je jedným z popredných internetových vyhľadávačov. Je tiež najväčším webovým portálom, ktorý poskytuje odkazy…

Co je to XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)?

Čo je XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) a na čo sa používa? Skratka pre „Extensible Hypertext Markup Language“. XHTML je značkovací jazyk používaný…

Co je to WWW (World Wide Web)?

Čo je WWW (World Wide Web) a na čo sa používa? Značí „World Wide Web“. Je dôležité vedieť, že to nie je synonymum…

Co je to WordPress?

Čo je WordPress a na čo sa používa? WordPress je bezplatný systém na správu obsahu, ktorý sa používa na vytváranie a údržbu webových…

Co je to WINS (Windows Internet Name Service)?

Čo je WINS (Windows Internet Name Service) a na čo sa používa? Značí sa pre „Windows Internet Name Service“. WINS je služba, ktorá…

Co je to Wiki?

Čo je Wiki a na čo sa používa? Wiki je webová lokalita, ktorá umožňuje používateľom pridávať a aktualizovať obsah na lokalite pomocou vlastného…

Co je to WHOIS?

Čo je WHOIS a na čo sa používa? WHOIS (vyslovuje sa „kto je“) je internetová služba, ktorá sa používa na vyhľadávanie informácií o…

Co je to Web Service?

Čo je Web Service a na čo sa používa? Webová služba je aplikácia alebo údajový zdroj, ktorý je prístupný prostredníctvom štandardného webového protokolu…

Co je to Web Server?

Čo je Web Server a na čo sa používa? Webový server je počítačový systém, ktorý je hostiteľom webových stránok. Beží na ňom softvér…

Co je to Web Publishing?

Čo je Web Publishing a na čo sa používa? Webové publikovanie alebo „online publikovanie“ je proces publikovania obsahu na internete. Zahŕňa vytváranie a…

Co je to Web Forum?

Čo je Web Forum a na čo sa používa? Webové fórum je webová stránka alebo časť webovej stránky, ktorá umožňuje návštevníkom komunikovať medzi…

Co je to Web Development?

Čo je Web Development a na čo sa používa? Vývoj webových stránok sa týka budovania, vytvárania a údržby webových stránok. Zahŕňa aspekty ako…

Co je to Web Beacon?

Čo je Web Beacon a na čo sa používa? Webový maják je malý obrazový súbor – zvyčajne priehľadný obrázok s veľkosťou 1×1 pixel…

Co je to Web Application?

Čo je Web Application a na čo sa používa? Webová aplikácia alebo „webová aplikácia“ je software program, ktorý beží na webovom serveri. Na…

Co je to Web Ring?

Čo je Web Ring a na čo sa používa? Webový krúžok je spôsob prepojenia súvisiacich webových lokalít, aby ľudia mohli navštíviť mnoho podobných…

Co je to Web Page?

Čo je Web Page a na čo sa používa? Webové stránky tvoria World Wide Web. Tieto dokumenty sú napísané v jazyku HTML (hypertextový…

Co je to Webmail?

Čo je Webmail a na čo sa používa? Existujú dva základné spôsoby kontroly e-mailu – pomocou e-mailového programu, ako je Microsoft Outlook, alebo…

Co je to Web Host?

Čo je Web Host a na čo sa používa? Na publikovanie webovej stránky online potrebujete webového hostiteľa. Webový hostiteľ ukladá všetky stránky vašej…

Co je to Webhook?

Čo je Webhook a na čo sa používa? Webhook je oznámenie o udalosti prenášané prostredníctvom HTTP, rovnakého protokolu, ktorý sa používa na prenos…