Co je to Output Device?

Čo je Output Device a na čo sa používa?

Každé zariadenie, ktoré vypúšťa informácie z počítača, sa neprekvapivo nazýva výstupné zariadenie. Keďže väčšina informácií z počítača je vyvedená buď vo vizuálnej, alebo zvukovej podobe, najbežnejšími výstupnými zariadeniami sú monitor a reproduktory. Tieto dve zariadenia poskytujú okamžitú spätnú väzbu na vstupné údaje používateľa, napríklad zobrazujú znaky pri ich písaní alebo prehrávajú skladbu vybranú zo zoznamu skladieb.

Keďže monitory a reproduktory sú najbežnejšie výstupné zariadenia, existuje mnoho ďalších. Niektoré príklady zahŕňajú slúchadlá, tlačiarne, projektory, systémy ovládania osvetlenia, zariadenia na nahrávanie zvuku a robotické stroje. Počítač bez pripojeného výstupného zariadenia je celkom zbytočný, pretože výstup je to, s čím komunikujeme. Každý, komu niekedy prestal fungovať monitor alebo tlačiareň, vie, aká je to pravda. Samozrejme, dôležité je aj to, aby bolo možné posielať informácie do počítača, čo si vyžaduje vstupné zariadenie.

Definícia Output Device na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Výstupné zariadenie alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.