Co je to Wrapper?

Čo je Wrapper a na čo sa používa?

V počítačovej vede je wrapper akákoľvek entita, ktorá zapuzdruje (obklopuje) iný prvok. Obaly sa používajú na dva základné účely: na prevod údajov do kompatibilného formátu alebo na skrytie zložitosti základnej entity pomocou abstrakcie. Medzi príklady patria obaľovače objektov, obaľovače funkcií a obaľovače ovládačov.

1. Objektový obal

Objektový obal je trieda, ktorá zapuzdruje primitívny dátový typ alebo iný objekt. Môže sa použiť v Jave, napríklad na prevod primitívu char na triedu znakov. Konverziou primitívu na triedu môže vývojár použiť metódu, napríklad toUpperCase(), na úpravu údajov. Objektový wrapper sa môže použiť aj na konverziu vlastností staršej triedy na vlastnosti, ktoré sú kompatibilné s novším kódom.

2. Obal funkcie

Obal funkcie zapuzdruje jednu alebo viac funkcií. Napríklad funkcia webovej stránky „odoslať poštu“ môže obaľovať viacero funkcií, ktoré spracúvajú údaje formulára, kontrolujú odoslanie na spam a odosielajú správu pomocou mailového servera. Obal funkcie môže tiež obaliť jednu funkciu, aby umožnil jej prácu s novším alebo starším kódom. Môže napríklad zmeniť alebo pridať parametre, aby bola funkcia kompatibilná s novším API.

3. Obal ovládača

Obal ovládača umožňuje ovládaču fungovať s inak nekompatibilným operačným systémom. Napríklad staršia grafická karta môže podporovať iba ovládače určené pre Windows 7. Ak nie je k dispozícii ovládač pre operačný systém Windows 10, môže ako adaptér slúžiť obal ovládača, ktorý umožní grafickej karte používať ovládač pre Windows 7 v systéme Windows 10. Obaly ovládačov môže poskytovať buď výrobca originálneho zariadenia ( OEM), alebo vývojár tretej strany.

Definícia Wrapper na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Obal alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.