Co je to WWW (World Wide Web)?

Čo je WWW (World Wide Web) a na čo sa používa?

Značí „World Wide Web“. Je dôležité vedieť, že to nie je synonymum pre internet. World Wide Web alebo len „web“, ako ho nazývajú bežní ľudia, je podmnožinou internetu. Web pozostáva zo stránok, ktoré sú prístupné pomocou webového prehliadača. Internet je skutočná sieť sietí, v ktorej sa nachádzajú všetky informácie. Veci ako Telnet, FTP, internetové hry, Internet Relay Chat (IRC) a e-mail sú súčasťou internetu, ale nie sú súčasťou World Wide Webu. Protokol HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) je metóda používaná na prenos webových stránok do počítača. Pomocou hypertextu môže slovo alebo fráza obsahovať odkaz na inú webovú lokalitu. Všetky webové stránky sú napísané v hypertextovom značkovacom jazyku (HTML), ktorý funguje v spojení s protokolom HTTP.

Definícia WWW (World Wide Web) na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka WWW (World Wide Web) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.