Co je to WYSIWYG (What You See Is What You Get)?

Čo je WYSIWYG (What You See Is What You Get) a na čo sa používa?

Skratka znamená „What You See Is What You Get“ a vyslovuje sa „wihzeewig“. WYSIWYG sa vzťahuje na software, ktorý počas fázy vývoja presne reprezentuje konečný výstup. Napríklad program desktop publishing, ako je Photoshop, je grafický program WYSIWYG, pretože dokáže zobraziť obrázky na obrazovke rovnako, ako budú vyzerať po vytlačení na papier. Programy na spracovanie textu, ako napríklad Microsoft Word a Apple Pages, sú editory WYSIWYG, pretože obsahujú režimy rozloženia stránky, ktoré presne zobrazujú, ako budú dokumenty vyzerať po vytlačení.

Hoci sa termín WYSIWYG pôvodne vzťahoval na programy, ktoré vytvárajú fyzický výstup, v súčasnosti sa používa aj na označenie aplikácií, ktoré vytvárajú software výstup. Napríklad väčšina programov na tvorbu webových stránok sa nazýva WYSIWYG editory, pretože zobrazujú, ako budú webové stránky vyzerať, keď ich vývojár vytvára. To znamená, že vývojár môže presúvať text a obrázky na stránke tak, aby vyzerala presne podľa jeho predstáv ešte pred publikovaním stránky na webe. Keď je stránka publikovaná, mala by na webe vyzerať takmer rovnako, ako vyzerala v programe na tvorbu webu. Samozrejme, ako väčšina webových vývojárov vie, neexistuje žiadna záruka, že webová stránka bude vyzerať rovnako v dvoch rôznych prehliadačoch, ako napríklad Internet Explorer a Firefox. Editor WYSIWYG však môže vývojárom poskytnúť aspoň približnú predstavu o tom, ako bude zverejnená stránka vyzerať.

Definícia WYSIWYG (What You See Is What You Get) na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka WYSIWYG (Čo vidíš, to dostaneš) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.