Co je to X86?

Čo je X86 a na čo sa používa?

x86 je všeobecný názov pre procesory spoločnosti Intel vydané po pôvodnom procesore 8086. Patria sem procesory 286, 386, 486 a 586. Ako vidíte, písmeno „x“ v x86 znamená rozsah možných čísel. Technicky je x86 skratka pre 80×86, pretože úplné názvy procesorov sú v skutočnosti 80286, 80386, 80486 a 80586. Číslo „80“ sa zvyčajne skracuje, aby sa predišlo nadbytočnosti.

Ak je v technických špecifikáciách počítača uvedené, že je založený na architektúre x86, znamená to, že používa procesor Intel (nie AMD alebo PowerPC). Keďže procesory x86 spoločnosti Intel sú spätne kompatibilné, na novších procesoroch x86 možno spúšťať všetky programy, ktoré bolo možné spúšťať na starších procesoroch. Staršie procesory však nemusia byť schopné spustiť softvér, ktorý bol optimalizovaný pre novšie procesory x86.

Hoci čísla poskytujú jednoduchý spôsob rozlišovania medzi typmi procesorov, nemožno ich označiť ochrannou známkou. Z tohto dôvodu je procesor 586 spoločnosti Intel oficiálne známy ako procesor Pentium. Vývojári softvéru však stále často označujú procesory ich číslom. Samozrejme, čo iné by ste čakali od počítačových maniakov?

Definícia X86 na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka X86 alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.