Co je to XAML (Extensible Application Markup Language)?

Čo je XAML (Extensible Application Markup Language) a na čo sa používa?

Skratka znamená „Extensible Application Markup Language“ a vyslovuje sa „zam-uhl“. XAML je značkovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Microsoft a používa sa na vytváranie rozhrania aplikácií. Je podobný jazyku HTML, ktorý definuje obsah webovej stránky.

Podobne ako iné značkovacie jazyky XAML používa značky na definovanie objektov. Značky môžu byť vnorené do iných značiek na definovanie objektov v rámci objektov. Atribúty objektu, ako napríklad názov, veľkosť, tvar a farba, sú definované v rámci značky. Nižšie je uvedený príklad základnej značky XAML pre tlačidlo:

<Button x:name=“button“ Content=“TechTerms“ HorizontalAlignment=“Left“ VerticalAlignment=“Top“ Margin=“150,300,0,0″/>

XAML bol predstavený v roku 2006 spolu s WPF (Windows Presentation Foundation). WPF je rozšírenie rámca Microsoft .NET Framework, ktoré obsahuje zobrazovací engine na vykresľovanie prvky rozhrania v rámci aplikácie Windows. Na definovanie a prepojenie týchto prvkov sa používa jazyk XAML.

Vývojári môžu vytvárať kód XAML od začiatku alebo použiť program, ako je Microsoft Expression Studio alebo Blend pre Visual Studio, na generovanie kódu XAML pomocou editora WYSIWYG. XAML podporuje každá aplikácia pre Windows, ktorá je vytvorená pomocou WPF alebo Univerzálnej platformy Windows.

Prípona súboru: .XAML

Definícia XAML (Extensible Application Markup Language) na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka XAML (rozšíriteľný aplikačný značkovací jazyk) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.