Co je to XML (Extensible Markup Language)?

Čo je XML (Extensible Markup Language) a na čo sa používa?

Skratka pre „rozšíriteľný značkovací jazyk“. (Áno, technicky by to malo byť EML). XML sa používa na definovanie dokumentov so štandardným formátom, ktorý môže čítať akákoľvek aplikácia kompatibilná s XML. Tento jazyk sa môže používať so stránkami HTML, ale samotný jazyk XML nie je značkovací jazyk. Namiesto toho je to „metajazyk“, ktorý možno použiť na vytvorenie značkovacích jazykov pre konkrétne aplikácie. Môže napríklad popisovať položky, ku ktorým sa môže pristupovať pri načítaní webovej stránky. XML v podstate umožňuje vytvoriť databázu informácií bez toho, aby ste mali skutočnú databázu. Hoci sa bežne používa vo webových aplikáciách, dokumenty XML môžu používať aj mnohé iné programy.

Definícia XML (Extensible Markup Language) na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka XML (rozšíriteľný značkovací jazyk) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.