Co je to Zebibyte?

Čo je Zebibyte a na čo sa používa?

Zebibyte je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 70. mocninu alebo 1 180 591 620 717 411 303 424 bajtov.

Akkoľvek zettabyte možno odhadnúť ako 10^21 alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 bajtov, zebibyte je presne 1 180 591 620 717 411 303 424 bajtov. Tým sa predchádza nejednoznačnosti spojenej s veľkosťou zetabajtov. Zebibyte je 1 024 exbibytov a predchádza yobibyte mernej jednotke.

Zoznam ďalších merných jednotiek nájdete v tomto článku Centra pomoci.

Zkratka: ZiB

Definícia Zebibyte na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Zebibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.