Co je to ZIF (Zero Insertion Force)?

Čo je ZIF (Zero Insertion Force) a na čo sa používa?

Skratka pre „Zero Insertion Force“ (nulová vstupná sila). ZIF je typ pätice procesora na základnej doske počítača, ktorá umožňuje jednoduchú výmenu alebo aktualizáciu procesora. Procesory, ktoré používajú zásuvku ZIF, možno jednoducho vybrať zatiahnutím za malú uvoľňovaciu páčku vedľa procesora a jeho zdvihnutím. Náhradný procesor sa potom vloží do zásuvky a zaistí stlačením páčky v opačnom smere – odtiaľ pochádza slovné spojenie „nulová zasúvacia sila“. Predpokladám, že na zatlačenie páčky je potrebná určitá sila, ale je podstatne menšia ako pri zásuvkách bez ZIF, ktoré si vyžadujú špeciálne nástroje na vytlačenie procesora.

Definícia ZIF (Zero Insertion Force) na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka ZIF (Zero Insertion Force) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.